1.05454.0500 BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth

Thông số kỹ thuật: 
Liên hệ để biết giá!

Sản phẩm liên quan