Cốc thuỷ tinh

Thông số kỹ thuật: 

CỐC THUỶ TINH

Liên hệ để biết giá!
Cho phép đun ở nhiệt độ cao gồm các dung tích 50, 100, 250, 600, 1000, 2000 ml ...

Sản phẩm liên quan