Kali Iodua

Thông số kỹ thuật: 
Kali Iodua
Liên hệ để biết giá
Thông tin chi tiết.
Xuất xứ: Ấn Độ
Công thức phân tử KI
Phân tử gam 166.0028 g/mol
Bề ngoài chất rắn màu trắng
Tỷ trọng 3.123 g/cm3
Điểm nóng chảy 
681 °C, 954 K, 1.258 °F
Điểm sôi 
1.330 °C, 1.603 K, 2.426 °F
Độ hòa tantrong nước
140 g/100 mL (20 °C)
176 g/100 mL (60 °C). 

Sản phẩm liên quan